มาตรฐานรองเท้าเซฟตี้

มาตรฐาน

คืออุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บในขณะที่เราปฎิบัติงาน ซึ่งรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กจะช่วยป้องกันจากของของตกกระแทกปลายนิ้วเท้า ป้องกันสิ่งของมีคมบาด เฉือดบริเวณเท้า หรือรองเท้าเซฟตี้บ้างรุ่นเสริมแผ่นเหล็กในพื้นรองเท้าเพื่อป้องกันการทะลุจากเศยเหล็ก ตะปูนอกจากนั้นยังมีความต้องการทำสถานที่ทำงานที่ต่างออกไป บ้างสถานที่ต้องการรองเท้าเซฟตี้ที่ป้องกันการลื่นจะน้ำมัน ป้องกันน้ำซึมเข้ารองเท้า หรือบางสถานที่ก็ต้องการรองเท้าที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD อีกด้วย

มาตรฐานการทดสอบมาตรฐานเราให้ความสำคัญในการทดสอบในด้านต่าง ๆ ด้านความทนทานต่อแรงดึง แรงเสียดสี แรงกระแทก การป้องกันการแทงทะลุของวัสดุ 
มาตรฐานวัสดุที่นำมาผลิต ตามมาตรฐานมอก. 523-2564 และ มาตรฐาน ISO EN20345 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในความปลอดภัยเมื่อสวมใส่

 

บังคับให้ผู้ผลิตเพิ่มตัวอักษรระบุวัตถุประสงค์การใช้งานหรือสภาพแวดล้อมในการใช้งานรองเท้า โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ได้แก่รองเท้านิรภัยคู่ใดจะได้รับเครื่องหมาย มาตรฐานรองเท้าเซฟตี้ EN345 อันเป็นข้อบังคับหลักของยุโรปหรือเครื่องหมายมาตรฐาน ISO EN20345 ซึ่งได้กำหนดขึ้นมาใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้


หัวรองเท้า (Safety Toecap)
ต้องให้การป้องกันแรงกระแทก (Impact)
สูงถึง200 จูลตามมาตรฐาน EN ISO 20345: 2011
ผ่านการทดสอบแรงบีบ (Compression Test)
วัสดุส่วนบน (The Upper Material)
ต้องมีคุณภาพและความหนาที่สามารถต้านทานการขัดสี (Abrasion Resistance)
ในระดับที่กำหนดไว้
พื้นรองเท้า ต้องมีความต้านทานความร้อน (Heat Resistance)
ความต้านทานการขัดสี(Abrasion Resistance)
การดูดซับแรงกระแทก(Shock Absorption)
รวมทั้งความต้านทานทั้งน้ำมันและสารเคมีชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้ว(Resistanceto both oil and certain chemicals)


 • SB (Safety Basic)
  สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐาน
 • SBP (SB with pierce resistant midsole)
  สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นต้านทานการแทงทะลุ
 • S1 (SB with anti-static sole and cushioned heel area)
  สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณส้นต้านทานไฟฟ้าสถิต
 • S1P (S1 with pierce resistant midsole)
  สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณส้นต้านทานไฟฟ้าสถิต รวมทั้ง พื้นต้านทานการแทงทะลุ
 • S2 (S1 with water resistant upper)
  สำหรับรองเท้ามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณส้นต้านทานไฟฟ้าสถิต รวมทั้ง ส่วนบนต้านทานน้ำ
 • S3 (S2 with pierce resistant midsole)
  สำหรับรองเท้าที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของมาตรฐานพร้อมพื้นและบริเวณส้นต้านทานไฟฟ้าสถิต ส่วนบนต้านทานน้ำ รวมทั้ง พื้นต้าน ทานการแทงทะลุ

 

 

หากรองเท้านิรภัยนั้นมีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากที่กล่าวมา จะมีสัญลักษณ์เพิ่มเติมด้านท้ายเช่น

 • P – มีพื้นเหล็ก ป้องกันการเจาะทะลุได้ 1,100 นิวตัน
 • C – Conductive footwear รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์แบบตัวนำ
 • A – Antistatic footwear รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
 • HI – รองเท้ามีฉนวนป้องกันความร้อน
 • CI – รองเท้ามีฉนวนป้องกันความเย็น (-20 C)
 • E – พื้นรองเท้าช่วยดูดซับแรงกดที่ส้นเท้า 20 จูล
 • WRU – รองเท้าส่วนบนป้องกันน้ำซึมเข้ารองเท้า
 • HRO – พื้นรองเท้าทนความร้อน 300 องศาเซลเซียสนาน 1 นาที
 • CRO – พื้นรองเท้าป้องกันน้ำมัน

 

Visitors: 9,507