เกี่ยวกับเรา

  

 

 History

       พ.ศ. 2552

บริษัท เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มดำเนินธุรกิจ จากการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือุตสาหกรรม 

และอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล นำเข้าจากต่างประเทศและในประเทศ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และ

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

 

       พ.ศ. 2555

 ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้ลงทุนสร้างไลน์ผลิตรองเท้าเซฟตี้ขึ้นที่โครงการซิตี้

 วิลเลจ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ภายไต้แบรนด์ STRONG เพื่อสร้างโอกาส ทางการค้าและส่วนแบ่งการตลาดรองเท้า

 เซฟตี้ ทำให้ลูกค้ารู้จักเรามากขึ้น พร้อมกับยอดขายเพิ่มขึ้น

 

       พ.ศ. 2558

บริษัทฯ ได้ซื้ออาคารพาณิช 3 คูหา พื้นที่ 432 ตารางเมตร ในโครงการทรัพย์รุ่งเรือง(บางปู) เลขที่ 888/226-228 หมู่ 3

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากต้องการพื้นที่สร้างไลน์ผลิต รองเท้าเซฟตี้ ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน 

ละปลอดภัยรองรับการใช้งานในสถานการณ์ต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้สวมใส่ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ

จากลูกค้ามากขึ้น

 

        พ.ศ. 2561

บริษัทฯ ได้ย้ายฐานการผลิตไปที่โรงงาน บนพื้นที่ 2 ไร่ ในโครงการสุวรรณบุตร เลขที่ 88/76 หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ เพื่อเพิ่มสายการผลิต ให้ทัน กับออเดอร์ของลูกค้า แต่ไม่ได้รับความสะดวกหลายด้าน เช่น ด้านคมนาคม

เนื่องจากพื้นที่ห่างไกลจากถนนหลัก ถนนทางเข้าเป็นทางสวนเลน การไปมาช่วงกลางคืนค่อนข้างเปลี่ยว ไม่เอื้ออำนวยต่อ

การขนส่ง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารหลายๆด้าน

 

            พ.ศ. 2563

บริษัทฯ ลงทุนได้สร้างโรงงานผลิต ขนาด 1200 ตารางเมตร บนพื้นที่กว่า 15 ไร่ ที่ 88 หมู่ 12 ต.ถนนหัก อ.นางรอง

จ.บุรีรัมย์ เพื่อสร้างโอกาสให้แรงงานในท้องถิ่น จะได้มีงานทำ ไม่ต้องอพยถิ่นฐาน ได้อยู่กับครอบครัว ดูแลพ่อแม่ 

ให้เกิดชุมชมเข้มแข็ง ลดปัญหายาเสพติด หรือปัญหาทางสังคมอื่นๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อรองรับการ

ขยายตัวของธุรกิจรองเท้าเซฟตี้ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีเป้าหมายที่ต้องการขยายตลาด ไปยังประเทศกลุ่มยุโรป

อเมริกาในอนาคต

Visitors: 9,506