วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

1.ชื่อบัญชี บจก เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด       

 ⊕ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            

 สาขาบางเมฆขาว ประเภท ออมทรัพย์         

 เลขที่บัญชี 364-2-52832-8 

 

 2.ชื่อบัญชี บจก เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด

⊕ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ ประเภท ออมทรัพย์                                   

                                                          เลขที่บัญชี 148-2-63249-2