วิธีชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

1.ชื่อบัญชี บจก เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด       

  ⊕ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)            

      สาขาบางเมฆขาว ประเภท ออมทรัพย์             

      เลขที่บัญชี 364-2-52832-8         

            

2.ชื่อบัญชี บจก เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด

 ⊕ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) 

     สาขาโรบินสัน สมุทรปราการ ประเภท ออมทรัพย์                                                                    

     เลขที่บัญชี 148-2-63249-2