สำนักงานขายใหม่

สำนักงานขายใหม่

   บริษัท เอส ซี เอส ไทยทูลส์ จำกัด เดิมสำนักงานขายและโรงงานผลิต ตั้งอยู่ เลขที่ 88/76 ในโครงการสุวรรณบุตร หมู่ 12 ต.บางปลา อ.บางพลี ถนนทางเข้าห่างจากถนนหลักประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งไกลมากเป็นทางสวนเลน คอสะพานสูง การเดินทางค่อนข้างลำบากการเข้าออกช่วงกลางคืน ค่อนข้างเปลี่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าและผู้มาติดต่อ บริษัทฯ จึงได้ย้ายสำนักงานขายมาอยู่ที่ โครงการทรัพย์รุ่งเรืองบางปู เลขที่ 888/226-228 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ถัดจากโลตัสบางปูเพียง 500 เมตร ติดถนนใหญ่ ถนนในโครงการ 3 เลนทั้ง 2 ฝั่ง มีที่จอดรถสะดวกเพียงพอสำหรับลูกค้าและรถที่มารับสินค้าทั้งรถขนาดเล็กและขนาดใหญ่