EN345 มาตรฐานรองเท้าเซฟตี้

มาตรฐานรองเท้าเซฟตี้ มอก.523-2554            

มาตรฐาน มอก.523-2554 อันเป็นข้อบังคับของไทยหรือเครื่องหมายมาตรฐาน ISO EN20345 ซึ่งได้กำหนดขึ้นมาใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
หัวรองเท้า (Toes Cap) ต้องให้การป้องกันแรงกระแทกได้ถึง 200 จูล, ผ่านการทดสอบแรงบีบ (Compression), วัสดุส่วนบน (Upper) ต้องมีคุณภาพ และความหนาที่สามารถต้านทานการขัดสี (Abrasion Resistance) ในระดับที่กำหนดไว้, พื้นรองเท้า ต้องมีความต้านทานความร้อน (Heat Resistance) ความต้านทานการขัดสี (Abrasion Resistance) การดูดซับแรงกระแทก (Shock Absorption) รวมทั้ง ความต้านทานทั้งน้ำมันและสารเคมีชนิดที่ได้กำหนดไว้แล้ว (Resistanceto both oil and certain chemicals) ทั้งนี้ มาตรฐาน มอก.523-2554 และ ISO EN20345 บังคับให้ผู้ผลิตเพิ่มตัวอักษรระบุวัตถุประสงค์การใช้งานหรือสภาพแวดล้อมในการใช้งานรองเท้า